TVV en S+RO samen verder in een nieuw kennisnetwerk, onder één naam die jíj mag kiezen

 

De vakbladen TVV (Tijdschrift voor de Volkshuisvesting) en S+RO (Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening) groeien door de ontwikkeling van enerzijds het vakgebied Wonen en anderzijds het vakgebied Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening naar elkaar toe. De ruimtelijke inrichting van stad en regio zijn diep verbonden met de hele maatschappij en economie. Urgente thema´s waarover jij je de komende jaren zal buigen, zijn onder meer energietransitie, wonen, land- en tuinbouw, economie en mobiliteit.

 

Wij stellen de vraag vanuit de maatschappelijke opgave: betaalbaarheid van wonen, de energietransitie, een dreigende tweedeling, de kwaliteit van leven in stad en regio en bijvoorbeeld goede zorg. Samenwerking tussen verschillende marktpartijen is daarbij de sleutel.

 

In het nieuwe netwerk stellen we deze maatschappelijke opgaven centraal door thematisch te werken. Binnen het thema zoeken we naar de overlappingen en verbindingen tussen de diverse domeinen en zetten veelbelovende plannen van aanpak, evenals concrete, constructieve oplossingen in de schijnwerpers.

 

Ook online is er veel te doen, blogs van ons blog-panel, nieuwsberichten, het archief dat teruggaat tot 1920 en natuurlijk input van de leden van het netwerk en hopelijk ook van jou! Het is een dynamisch netwerk waar een goed geïnformeerd debat wordt gevoerd en waar mooie verhalen uit stad en regio gedeeld worden. Vier keer per jaar komt het nieuwe netwerk met een vakblad met ieder een eigen thema. Hierin lees je goedgeschreven artikelen die de grote lijnen in kaart brengen en op semiwetenschappelijke basiskennis verschaffen (onderzoek en argumenten). En die vertalen we meteen naar de praktijk. Voorafgaand aan het verschijnen van elke uitgave houden we een live-bijeenkomst voor al onze leden, gekoppeld aan het thema.

 

Graag betrekken we jou bij de samensmelting. We nodigen je dan ook van harte uit om mee te denken over de nieuwe naam. De namen voor het kennisnetwerk leefomgeving voor ruimtelijke professionals en woningmarktexperts die op dit moment genomineerd zijn, zijn:

  • SRO+, waarbij de plus het merk verbreedt richting Wonen, Communicatie, meer samenwerking en een betere leefomgeving
  • Stay.C, waarbij de C staat voor Community, Content en bovenal Communicatie
  • Ruimte en Wonen
  • Rolst, als naam voor een fictieve plaats in Nederland

 

Vind je één van deze titels een geschikt of heb jij een betere suggestie? Dan horen wij het graag van je.

Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Breng jouw stem uit vóór 24 maart en maak kans op een gratis lidmaatschap voor één jaar.

Help jij ons met een nieuwe naam?

Bekijk de video voor meer uitleg.

TVV is een uitgave van Aeneas.
© 2017 www.tvvnet.nl - alle rechten voorbehouden.