Colofon

Samenstelling redactie

Marja Elsinga (hoofdredacteur), OTB, TU Delft

André Buys, RIGO Research en Advies

Martijn de Jong-Tennekes, Meso Onderzoek

Jan Kammeyer, Futura Wonen, Tilburg

Jeanet Kullberg, Sociaal Cultureel Planbureau, Den Haag

Manon van Middelkoop, Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag

Keimpe Reitsma, Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam (OGA)

Gerrit van Vegchel, Voorzitter Stadsregio Parkstad Limburg

Anne-Jo Visser, Platform31, Den Haag

 

Onderzoeksredactie

Manuel Aalbers, KU Leuven

Gideon Bolt, Universiteit Utrecht, faculteit Geowetenschappen

André Buys (voorzitter), RIGO research en advies bv, Amsterdam

Kees van der Flier, TU Delft, faculteit Bouwkunde

Marietta Haffner, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft

 

Overname artikelen
Overname van artikelen en illustraties alleen na schriftelijke toestemming

 

Publicatievoorwaarden

De algemene publicatievoorwaarden van de uitgever worden verondersteld bekend te zijn en zijn op aanvraag beschikbaar. Hoewel de grootst mogelijke zorg wordt besteed aan de inhoud van het blad, zijn redactie en uitgever van S+RO niet aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard ook, van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op de informatie in deze uitgave. Niet altijd kunnen rechthebbenden van gebruikt beeldmateriaal worden achterhaald. Belanghebbenden kunnen contact opnemen met de uitgever.

 

TVV wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee in te stemmen, e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of inkoopvoorwaarden. Deze liggen bij de redactie ter inzage en zijn op te vragen.

TVV is een uitgave van Aeneas.
© 2017 www.tvvnet.nl - alle rechten voorbehouden.